Ustawa o zasadach sprawowania dyktatury

Moderator: Marszałek Kongresu

Awatar użytkownika
Kherehabath
Minister
Posty: 1573
Rejestracja: 26 paź 2012, o 13:29
ID w grze:: 1549475
Nick z gry: Kherehabath

Ustawa o zasadach sprawowania dyktatury

Postautor: Kherehabath » 1 paź 2015, o 07:58

Ustawa o zasadach sprawowania dyktatury

Art. 1 Dyktatorem jest osoba sprawująca w danej chwili urząd prezydenta

Art. 2 Bojówką służącą do sprawowania dyktatury jest „Prezydent RP” http://www.erepublik.com/en/main/group-show/2231 zwana dalej „MU CP”

Art. 3.1 W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta, ustępujący prezydent przekazuje nowo wybranemu prezydentowi- elektowi Commandera MU CP w ciągu 3 godzin od chwili ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów lub ustania kadencji poprzedniego prezydenta

2. Termin przekazania dyktatury można wydłużyć do 24 godzin, jeżeli ustępujący oraz nowo wybrany prezydent wyrażą na to zgodę. W tej sytuacji prezydent- elekt publicznie ogłasza na forum Kongresu, że zgadza się na wydłużenie terminu przekazania Commandera

3. Jeżeli ustępujący prezydent nie przekaże Commandera zgodnie z powyższymi zapisami, zostaje on ukarany z mocy prawa zakazem powtórnego kandydowania na urząd prezydenta

4. Od kary nałożonej wedle ust. 3 przysługuje odwołanie do Kongresu, w ciągu 7 dni od nieprzekazania Commandera

5. Kongres może ponadto ukarać sprawcę dodatkowymi karami, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Art. 4.1 Jeżeli Commander w MU CP nie zostanie przekazany zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 3 prezydent-elekt wskazuje bojówkę która dokonuje przywrócenia demokracji w kraju. Prezydent-elekt musi ogłosić ten fakt w Kongresie oraz w prasie, wskazując okoliczności zajścia oraz bojówkę przywracającą demokrację.

2. Bojówce która przywróciła demokrację na podstawie niniejszej ustawy, przysługuje pełen zwrot z NBP poniesionych kosztów, zarówno jeżeli chodzi o sam fakt wywołania powstania jak i wystawione na prośbę prezydenta- elekta CO czy dofinansowanie.

Art. 5 W trakcie obowiązywania dyktatury technicznej, Ministra Imigracji wybiera prezydent. Minister ten nie musi wchodzić w skład Kongresu

Art 6 Osobie która zajmuje kolejne miejsce w linii sukcesji prezydenckiej przysługuje prawo do posiadania 2nd Commandera w MU CP

Art. 7.1 Kongres posiada prawo do impeachmentu prezydenta, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jeżeli taka uchwała zostanie przyjęta, prezydent przekazuje Commandera w MU CP dla jego następcy w trybie przewidzianym w artykule 3

2. Jeżeli Commander nie zostanie przekazany zgodnie z wytycznymi art. 7, przepisy art. 4 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio

Art. 8.1 Kongres może przyjąć uchwałę o przekazaniu maksymalnie 300 tysięcy PLN do wybranej bojówki w Polsce, która służy jako zabezpieczenie do wprowadzenia demokracji w sytuacjach określonych w niniejszej ustawie. W uchwale tej można zawrzeć dodatkowe ustalenia i zasady kontroli nad przekazanymi środkami pieniężnymi

2. Można również powołać osobną bojówkę która służy jako zabezpieczenie do wprowadzenia demokracji na zasadach określonych w niniejszej ustawie. W tej sytuacji przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio

Art. 9.1 Kongres w głosowaniu podejmuje decyzję o wprowadzeniu dyktatury, zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszej ustawie. W takim samym trybie może podjąć decyzję o powrocie do demokracji. W tym przypadku przepisy zawarte w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio

Art. 10.1 Prezydent ma prawo do podejmowania decyzji bez informowania Kongresu w następujących sprawach:
a) Przelaniu pieniędzy z CT do NBP lub innej organizacji narodowej,
b) Przedłużeniu obowiązujących MPP,
c) dodruku waluty,
d) Nadawaniu obywatelstw- z zastrzeżeniem, że należy to czynić zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz z prowadzeniem Arkusza MI,
e) nałożenie embarga,
f) kupno konstrukcji
g) Peace Proposal

2. Prezydent informuje Kongres na forum z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem lub wnosi o zagłosowanie nad wprowadzeniem następujących ustaw:
a) Podpisanie nowego MPP jeżeli nie jest to przedłużenie obowiązującej umowy,
b) propozycja Natural Enemy za wyjątkiem konieczności obrony granic ePolski,

Jeżeli prezydent zdecyduje się poddać propozycję z ust. 2 pod głosowanie, jest ono dla niego obligatoryjne.

3. Czynności które wymagają zgody Kongresu w głosowaniu, po uprzedniej debacie:
a) zmiana stawek podatkowych,
b) zmiana pensji minimalnej,
c) dołączenie do sojuszu,
d) zmiana obowiązującego prawa, niewynikająca z mechaniki gry
e) propozycja Air Strike

Art. 11.1 Prezydent w przypadku czasowej niemożności sprawowania urzędu może przekazać Commander MU CP wiceprezydentowi lub innemu członkowi jego rządu. O tym fakcie zawiadamia kongresmenów na forum PCE, podając do wiadomości termin jego nieobecności oraz informując później o powrocie

2. Czas zastępstwa prezydenta nie może wynosić więcej niż 3 dni. W przypadku dłuższej nieobecności, należy uzyskać zgodę Kongresu udzieloną w głosowaniu, po uprzednim podaniu dokładnego terminu powrotu

3. Prezydent może określić szczegółowe prerogatywy i zakres kompetencji jego zastępcy, podając je w Kongresie razem z informacją o nieobecności

4. Zastępca prezydenta oraz prezydent są w świetle prawa traktowany jako ta sama osoba. Jeżeli więc Kongres uchwali impeachment zastępcy, należy to traktować jako odwołanie samego prezydenta

Art. 12.1 Prezydent posiada prawo do zrzeczenia się urzędu, po uprzednim powiadomieniu następcy zgodnie z linią sukcesji. Jeżeli nie wyrazi on zgody, prawo do objęcia prezydentury ma kolejna osoba w kolejce

2. O procedurze rezygnacji z urzędu należy poinformować Kongres oraz obywateli, poprzez artykuł w gazecie Rzecznika Rządu

Art. 13 Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość